Mobile menu

Kind words from ProZ.com members

Testimonials and success stories from current ProZ.com paying members.Member testimonials


Find premium clients
Cela fait déjà deux ans depuis que je fais partie de la commune ProZ.com. Le site m'a offert la possibilité de travailler avec des agences au niveau international et mon travail et surtout d'apprendre un tas de choses sur notre métier.
Maya Fourioti
গ্রীস
ఈ సభ్యత్వము నాకు నిజంగా చాలా అమూల్యంగా అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను చాలా మంది మంచి క్లయింట్లను సంపాదించుకున్నాను
One of the best investments a professional translator can make; a great shop window to promote your business, ready advice from the forums, bag/good payer listings on the Blue Board, and web hosting all in one.
Jo Macdonald
স্পেন
Thank you for your effort! I find it very useful.
Nguyen Dieu
ভিয়েতনাম
The site is very, very helpful. And meeting even one client can pay for the membership costs!

Jabberwock
পোল্যান্ড
I became a ProZ.com paying member this year and it has proven to be the smartest business decision I have made in the past 10 years.
Claudia Brauer
যুক্তরাষ্ট্র
Bu siteye ödediğim her kuruş helal-i hoş olsun ProZ.com'un artık bir sektör standartı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ProZ.com sertifikasyonu ciddiye alınan bir referans. Müşterilerin hemen hepsini proz.com aracılığı ile buldum. Ekip çok sağlam ve herhangi bir konuda anında cevap veriyorlar ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Emin Arı
তুরস্ক
While I have been part of the community for more than five years, I just became a member last month. I cannot believe how many contacts I have made since becoming a (paying) member... I have three new clients and these are some of the best clients I have ever had.
David Jessop
স্পেন
I get occasional approaches through my ProZ.com profile, which in itself makes it worthwhile, because one smallish job covers your membership fee. I also use the invoicing feature and free website hosting, so it saves me money in those areas. As others have said the Blue Board is useful and could help you avoid some major headaches. ProZ.com also has a very high rating in Google, so your profile or KudoZ questions you have asked or answered (which will link through to your profile) are likely to come up in web searches, thereby increasing your visibility.
Simon Bruni
যুক্তরাজ্য
Being a paid member for 2 years now not only tripled my clients, but also gave them trust and confidence to use my language services repeatedly. I am totally satisfied with membership benefits, including the support ProZ.com has given me throughout the years and counting.
steph_cuevas
যুক্তরাষ্ট্র
I joined ProZ.com as a paying member in 2009, and haven't looked back since. I've been "found" through ProZ.com from a simple Google search on many occasions.
Mark Thompson
ব্রাজিল
Depuis 2010, ProZ.com m'a beaucoup apporté: de nombreux contacts professionnels, des collègues qui sont devenus des amis, des formations très intéressantes, la certification PRO et des outils dont je me sers chaque jour (calendrier, factures, recherche terminologique). Aujourd'hui, j'envisage d'aider à mon tour en partageant mon expérience avec les nouveaux venus via le programme de tutorat ou en donnant des formations. Une chose est sûre, je ne regrette pas mon affiliation.
Manuela Ribecai
ইটালি
Personally, being a ProZ.com member and using the website has made the difference for me as a translator and the fact that I am today a very successful translator is entirely due to my membership. In the last few years, I have tripled my production and my income. I work when I want and where I want.
Nathalie Ohana
যুক্তরাষ্ট্র
Soy miembro desde 2008, los logros a todo nivel fueron muchísimos, fundamentalmente utilizando las herramientas que nos brinda ProZ.com que busca perfeccionarse y jerarquizar así nuestra profesión.
Alejandra Pérez
উরুগুয়ে
Seven years ago, ProZ.com gave me an unexpected opportunity to finally start teleworking in translation.
Fabio Descalzi
উরুগুয়ে


Get and give professional advice
Our common experiences as translators, the sharing of worries, doubts, questions in our forums regarding ONE TOPIC: TRANSLATION, all this has already created a warm, welcoming and caring community,
complete with powwows and special personal friendships.

Thanks for creating an inspiring place for us.
Johanna Timm, PhD
কানাডা
U vielmi mnohich vypadkach samaja pieršaja zamova, atrymanaja praz ProZ.com, bolš čym całkam pakryvaje hadavy ŭniosak.
This is simply the best, most comprehensive support network and best moderated web site I could wish for as a translator.
Anne Lee
যুক্তরাজ্য
This past year has been great. I woke up one morning deciding to go back to translating full time but I was not 100% sure that my decision was the right one. I left my "safe" English teaching job and recontacted my old clients. It didn't take long and I was soon back on track. Thanks to ProZ I have made contacts with new agencies around the world. I have met colleagues worldwide and found new friends... Words are my passion and this is the ideal job for me with growing children who love to see me around. My small office at home is not a lonely place at all and may I say I have never been happier. Thanks
Dana Rinaldi
ইটালি
ProZ.com is not only our workplace, it's also a worldwide, developing community of people in translation business.
Gabor Kun
হাঙ্গেরি
The KudoZ section has become a regular part of my daily working routine. I can always count on it for useful information and interesting linguistic and cultural tidbits, as well as insights into my colleagues backgrounds and thought processes.
Heathcliff
যুক্তরাষ্ট্র
In quite many cases, the very first order won via ProZ.com more than covers the annual membership dues.
ProZ.com has acted as my guide. With my ProZ.com membership, I'm a happy, fully-fledged freelancer and I can safely say that I wouldn't be where I am today without the knowledge that I have gained from the site or the friendly community support network. Thank you!
Rebecca Hendry
যুক্তরাজ্য
ProZ.com is a new higher level society and new way of thinking for translators!
What I like most at ProZ.com is the relationship between the ProZ.com staff and us, the members. I felt that, while other sites are only after the money, you really care about us and about the way you can help us. This is very important.
xxxMihai Badea
লুক্সেমবার্গ
Bır de 10 yıllık üyelik ücreti olmasi gerekir. Onun daha avantajli bir fiyati vardi. Ben vakti zamaninda 10 yil için üye olmustum. Pek dogal olarak bunun fiyati senelik üyelige göre daha avantajli idi.
ATIL KAYHAN
তুরস্ক


Add enjoyment to your work
I have to say that getting jobs (and, more importantly, regular clients) via ProZ.com worked a treat for me ... it's not that big an investment if you want to run a business.
Kay Barbara
যুক্তরাজ্য
ProZ.com membership paid off in the first month in my case.
Karol Kacprzak
পোল্যান্ড
Mi sono iscritto a Proz.com semplicemente perchè è la miglior community di traduttori sul web!
Gafar Hamdan
ইটালি
Thanks to ProZ.com I got in touch with all my major clients years ago.
Philippe Etienne
স্পেন
考え方としては国内の翻訳会社だけではなく、広く世界の翻訳会社も対象に入れて自分を売り込むことが肝心です。そのために、一番良いのはProZ.comのメンバーになることだと思います
Nobuo Kameyama
জাপান
ProZ.com me llena de estímulo, alegría, aprendizaje. Me da la posibilidad de conocer colegas, trabajar, recibir la ayuda que tantas veces se necesita. Gracias por lo cambios en el área de trabajos, los he utilizado en muchas ocasiones y son maravillosos!

Emma Ratcliffe
মেক্সিকো
谢谢 ProZ.com 团队为大家提供的这个很好的平台,以及他们对这个平台的不断改进!
William He
চীন
I have been a paying member for a year by now and my second year just started. I see a great change in the number of my clients whom I contacted via Proz.com.
Erkan Dogan
যুক্তরাষ্ট্র
After several years of free membership I decided to change its status to a paid member ... and I regret that I waited so long!
Monika Rozwarzewska
পোল্যান্ড
Стать членом сайта, безусловно, стоит. Я зарегистрирована на ProZ.com с 2002 г., но работу через этот сайт стала получать только после того, как приобрела членство. Годовой членский взнос окупился после первого заказа.
Larissa Boutrimova
কানাডা
Grande opportunità per tutti i traduttori. La membership dà vantaggi non indifferenti. E' molto importante sul piano professionale ed il rapporto prezzo qualità è eccezionale!
Vincenzo Di Maso
পর্তুগাল
I thank ProZ.com team members & moderators for their active support.
Congratulations and thank you very much for your hard work.
Francine Alloncle
ইটালি
In 3 years as a Proz member I have got quite a lot of work through having a profile here. That's the keyword: p r o f i l e.
Tom in London
যুক্তরাজ্য
Da membro pagante invece è possibile rispondere a tutti gli annunci e poi soprattutto leggere i commenti dei colleghi nella Blue Board.

Ho deciso di diventare membro per poter usufruire di tutto ciò che offre questo portale, nella speranza di fare molte esperienze!
Antonella Berardi
ইটালি
Na bazie dotychczasowego doświadczenia potwierdzam, że moja inwestycja w Proz.com opłaciła się i nadal się opłaca. Członkowstwo zapewnia wartościowe wsparcie dla prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nakierowanej głównie na realizację i dostarczanie przekładu językowego klientom oczekującym profesjonalnego poziomu współpracy i usług lingwistycznych o wysokiej jakości.
Rafal Piasta
পোল্যান্ড